spocjournal.com

Surat Doa Xiao Xiang Da. Xs. Tjhie Tjay Ing

 Kehadirat Huang Tian, Tuhan Khalik Semesta Alam, Yang Maha Besar
Di tempat Yang Maha Tinggi, Dengan bimbingan Nabi Kongzi, Dipermuliakanlah.
Puji dan syukur kami panjatkan, pada malam hari yang suci ini boleh kami berhimpun bersama didalam upacara Xiao Xiang, doa dan sembahyang pengenangan genap setahun wafat Alm yang terkasih, senior dan penuntun dan pembimbing rohani kami, Bapak Da. Xs.Tjhie Tjay Ing, sebagai penghormatan & pengenangan kami semua atas segala teladan dan segala hal-hal baik, luhur dan mulia yang telah beliau laksanakan semasa hidupnya.

Yang kami hormat & kasihi Da. Xs. Tjhie Tjay Ing
Saat ini didalam keheningan cipta dan kesucian bathin, bersama dengan keluarga dan seluruh umat yang hadir, kami berhimpun menaikkan doa, mengenang hari ini genap setahun sudah Haksu meninggalkan kami semua, kembali ke haribaan Tuhan Y.M.E meninggalkan segala kenangan yang indah tapi terasakan duka di hati dan fikiran segenap keluarga dan kami semua.

Kami berdoa semoga saat ini arwah Da Xs. Tjhie Tjay Ing dialamnya yang abadi, didalam cahaya kemuliaan, kebajikan Huang Tian, Tuhan Y.M.E kiranya telah mendapatkan kedamaian, kesentosaan dan keabadian.

Didalam upacara sembahyang ini kami kenangkan kembali sabda Nabi yang telah dilaksanakan sepanjang kehidupan Da Xs.Tjhie Tjay Ing, yang boleh menjadi teladan, contoh yang harus juga kami semua kerjakan : Saat berusia 15 tahun, sudah teguh semangat belajarku, pada usia 30 tahun tegaklah pendirianku, usia 40 tahun tiada lagi keraguan dalam fikiranku, usia 50 tahun aku telah mengerti Firman Tuhan, usia 60 tahun pendengaranku telah menjadi alat yang patuh menerima kebenaran, dan pada usia 70 tahun aku sudah dapat mengikuti hati dengan tidak melanggar garis dan norma-norma kebenaran

Da. Xs. Tjhie Tjay Ing, bapak semua umat Khonghucu di Indonesia khususnya,
Kami semua yang berkumpul disini adalah anak-anak mu, kami berjanji akan melanjutkan segala karya dan perjuanganmu, meneruskan serta melestarikan agama Khonghucu, kami akan menjaga kerukunan dan kekompakan dalam kehidupan lembaga agama yang kami cintai seperti yang disabdakan oleh Rasul Mengzi : “ Seorang anak yang berbakti mempunyai tiga kewajiban yang harus dikerjakan, yaitu :

  • Merawat ayah dan bunda selalu sehat dan bahagia, kakak dan adik tiada perselisihan, keluarga rukun dan damai itulah kewajiban yang pertama.
  • Perbuatannya menengadah tidak malu kepada Tuhan, menunduk tidak merah muka kepada sesama manusia, karena semua yang dilakukan selalu dilandasi gemilangnya kebajikan, itulah kewajiban yang kedua.
  • Menjadi generasi penerus yang dapat melanjutkan dan mengembangkan segala yang baik dari leluhurnya. Itulah kewajiban yang ketiga “

Yang kami hormat dan kasihi Da. Xs. Tjhie Tjay Ing,
Sesuai dengan sabda Nabi maka saat ini dengan penuh ketulusan dan keikhlasan kami laksanakan upacara sembahyang Xiao Xiang ini, semoga semuanya ini diterima sebagai penggenap seluruh ungkapan laku bakti dan perkabungan kami semua, khususnya keluarga yang sangat mencintai Da. Xs ; kiranya Huang Tian berkenan merahmati dan membimbing, semoga didalam kesentosaan dan kedamaian, Bapak senantiasa berkenan menurunkan berkah restu suci untuk keluarga yang masih harus melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Yang kami hormat dan kasihi Da. Xs. Tjhie Tjay Ing,
Walaupun kita telah berjauhan, namun semangat, pribadi dan teladan Da. Xs akan selalu hidup dalam hati dan ingatan kami semua untuk selalu mampu menghayati serta mengamalkan bahwa sepanjang hidup ini, gemilangnya kebajikan senantiasa harus kami wujudkan, karena hanya didalam kebajikan itulah Huang Tian berkenan.

Kami mengaku dikaulah Huang Tian, Tuhan Khalik pencipta semesta alam, sumber segala kekuatan lahir dan batin bagi kehidupan kami, dikaulah Tuhan yang maha kuasa, maha agung, maha segalanya, maka didalam ketulusan hati dan kesucian batin, dalam kekhidmatan dan keheningan cipta kami bermohon dan berharap berkenan kiranya Huang Tian mengabulkan segala doa dan harap kami ini.

Sembah dan sujud kehadirat Huang Tian, semoga dijauhkanlah hati kami dari segala kelemahan, dari keluh gerutu kepada Thian, dari sesal penyalahan kepada sesama manusia, dapatlah kami semua tekun belajar, dari tempat yang rendah ini terus maju menuju tinggi menempuh Jalan Suci.
Kami yakin, Tuhan senantiasa menilik, membimbing dan menyertai kami semua.
Maha besar Shang Dia, Tuhan Khalik semesta alam
Senantiasa melindungi kebajikan
Huang Yi Shang Di, Wei Tian You De
Sancai.

Surakarta, 29 April 2017
Dinaikkan oleh:

Ws. Adjie Chandra

 

Doa Peresmian Makam Da.Xs.Tjhie Tjay Ing

Kehadirat Huang Tian, Tuhan Khalik semesta alam
Yang Maha Besar, Di tempat Yang Maha Tinggi,
Dengan bimbingan Nabi Kongzi, Dipermuliakanlah.

Puji dan syukur kami panjatkan, hari ini Minggu 30 April 2017, bertepatan dengan tanggal 5 bulan 4 tahun 2568 Khongculik, kami berhimpun bersama didalam upacara sembahyang Xiao Xiang, peringatan genap satu tahun kepulangan yang kami hormat dan kasihi Da. Xs. Tjhie Tjay Ing sekaligus doa syukur untuk selesainya pembangunan makam beliau.

Semoga Huang Tian, Tuhan Y.M.E berkenan merahmati dan membimbing upacara yang kami laksanakan ini sehingga boleh menjadi wujud ungkapan kasih, perhatian dan bakti yang tulus dari kami semua, khususnya segenap keluarga atas segala kasih, budi dan hal² baik yang almarhum lakukan dan berikan semasa hidupnya.
Semoga Huang Tian memberkati dan mensucikan makam ini sehingga boleh menjadi tempat yang tempat semayam yang teduh dan damai untuk badan lahiriah Da Xs. Tjhie Tjay Ing , serta boleh menjadi tempat yang penuh kenangan indah bagi kami semua yang sangat mencintai beliau.
Dengan upacara ini kiranya diingatkan kepada kami semua bahwa laku bakti dan penghormatan serta pengenangan kepada leluhur wajib untuk selalu dilaksanakan, semangat untuk selalu mampu meneladani segala yang indah, luhur dan mulia dari para leluhur wajib di wujudkan sehingga seluruh kehidupan ini boleh mencerminkan kebesaran dan kemuliaan Huang Tian, Tuhan Y.M.E dan boleh diturunkan berkah sentosa Tuhan bagi kami semua.

Alm. Da. Xs. Tjhie Tjay Ing
Saat ini didalam keheningan cipta dan kesucian bathin, bersama dengan seluruh keluarga, kami berhimpun dalam doa Xiao Xiang, memperingati dan mengenang satu tahun sudah Da. Xueshi meninggalkan kami semua, dalam kekhidmatan kami kenangkan bersama saat – saat indah keberadaan Da. Xueshi bersama kami semua, namun kini semuanya telah berubah, Da. Xueshi telah kembali ke haribaan Huang Tian, Tuhan Y.M.E meninggalkan segala kenangan yang indah namun terasakan sedih dan duka di hati serta fikiran kami semua.
Kami berdoa semoga Bapak dialam yang abadi, didalam cahaya kemuliaan Tuhan Y.M.E kiranya telah mendapatkan kedamaian, kesentosaan dan keabadian.

Dalam kekhidmatan dengan sepenuh kebajikan, kami persembahan makam ini untuk tempat semayam badan lahiriah Da Xueshi, semoga tempat ini akan senantiasa dikenang sebagai tempat semayam seorang tokoh rohani, seorang pendekar yang sepanjang hidupnya selalu mengabdikan diri dan berjuang demi lestarinya kebajikan diatas dunia ini, tempat yang boleh menginspirasi siapapun untuk selalu mengusaha kan hidup dalam persaudaraan dan kedamaian, karena hanya didalam kebajikan Tuhan berkenan, hanya didalam kebajikan itulah nilai manusia dihadapan Tuhan maupun dihadapan sesama manusia.

Semoga Da Xs. Tjhie Tjay Ing berkenan menerima persembahan tulus kami ini.
Kami semua berdoa semoga Huang Tian telah memberikan kedamaian, ketentraman serta kesentosaan yang abadi untuk Da Xueshi.
Dipermuliakanlah.

Huang Tian, Tuhan Y.M.E melindungi dan meneguhkan semua yang hadir disini dengan kesentosaan yang besar, merahmatinya dengan semangat Kebajikan, boleh membawakan berkah, sehat, sukses damai dan bahagia, menjadikan semuanya semarak berkembang gemilang.
Huang Tian melindungi dan meneguhkan, dipenuhi segala yang mulia, semuanya berjalan di dalam kebenaran, menerima beratus berkah, diturunkan kebahagiaan abadi, dicukupkan keperluan sehari - hari.
Huang Thian melindungi dan meneguhkan, semua semarak berkembang, Dipilih hari, waktu dan tempat, disiapkan upacara ini sebagai sarana perwujudan hormat dan bakti, dan dilaksanakan sembahyang untuk keinginan yang suci ini,

Maha Gemilang Firman Huang Tian, kekal abadi tanpa batas.
Bagai bulan menuju penuh, bagai matahari menuju naik,
Bagai Gunung Selatan yang abadi, tak pernah pudar dan gugur,
Bagai Bukit dan perbukitan, bagaikan aliran sungai Bengawan,
Senantiasa berjalan mengalir melaju,
Demikianlah hendaknya seperti yang kami harapkan. Dipermuliakanlah

Sembah dan sujud kehadirat Huang Tian, semoga dijauhkanlah hati kami dari segala kelemahan, dari keluh gerutu kepada Thian, dari sesal maupun penyalahan kepada sesama manusia, dapatlah kami semua tekun belajar, hidup benar dari tempat yang rendah ini terus maju menuju tinggi menempuh Jalan Suci.
Teguhkanlah iman kami semua, kami yakin sepanjang kehidupan ini, Huang Tian, Tuhan YME senantiasa menilik, membimbing dan menyertai kami semua.
Maha besar Shang Di, Tuhan Khalik semesta alam
Senantiasa melindungi kebajikan.
Huang Yi Shang Di, Wei Tian You De
Huang Yi Shang Di, Wei Tian You De
Shanzai.

Surakarta, 30 April 2017
Dinaikkan oleh:

Xs.D. Ongawidjaya

 


You have no rights to post comments

Berita Foto

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Bersama Setiadi Joyosentoso

04-03-2018 Hits:227 Berita Foto

Bersama Setiadi Joyosentoso

Setiadi Joyosetoso bos PT. Surya Putra Barutama yang beralamat di jalan Kedurus 23 adalah sosok seorang bisnisman yang merangkak dari...

Read more

Pasar Turi Tradisionil Singkawang

03-03-2018 Hits:67 Berita Foto

Pasar Turi Tradisionil Singkawang

Pagi ini rombongan menuju pasar tradisionil. Pasar tersebut tidak seperti pasar lainnya yang kelihatan jorok. Di dekat pasar ada bubur...

Read more

Singkawang Culture Center ( SCC)

02-03-2018 Hits:88 Berita Foto

Singkawang Culture Center ( SCC)

Setiadi Joyosentoso seorang pengusa sukses yang berasal dari kota Singkawang tentunya beliau tidak melupakan tanah kelahirannya.

Read more

Acara Puncak Imlek

02-03-2018 Hits:110 Berita Foto

Acara Puncak Imlek

Acara puncak Imlek dengan diakhiri dengan Cap Go Meh. Khususnya di Singkawang acara Cap Go Meh dimeriahkan dengan pawai Liong,...

Read more

Singkawang Yang Menawan

02-03-2018 Hits:149 Berita Foto

Singkawang Yang Menawan

Kota Singkawang dengan penduduk sebagian besar Tionghoa ternyata memikiki keunikan sendiri. Masyarakat Tionghoa Singkawang sangat beda dengan masyarakat Tionghoa di...

Read more

Singkawang 1000 Kelenteng

01-03-2018 Hits:110 Berita Foto

Singkawang 1000 Kelenteng

Perjalanan dari airport Supadio Pontianak menuju Singkawang ditempuh jarak 147 km. Perjalanan yang sangat menggembirakan karena disepanjang jalan nampak lampion dan...

Read more

Xs. Kiem Berpulang

24-01-2018 Hits:592 Berita Foto

Xs. Kiem Berpulang

Kita semua telah kehilangan tokoh wanita Khonghucu Xs. Kim Giok Nio,ibunda dari aĺmarhum Js. Maria Anggelina.

Read more

Ketua Matakin Babel Turba Lagi

14-01-2018 Hits:355 Berita Foto

Ketua Matakin Babel Turba Lagi

Pengurus Matakin Prov Bangka Belitung, Dq. Tjhia Tet Hian, Dq. Suryanto Chandra, Js. Ngiat Hiung, Js. Jony Periady, dan beberapa...

Read more

Mengapa Ujian Rohaniwan Di Gunung Sindur ?

11-01-2018 Hits:297 Berita Foto

Mengapa Ujian Rohaniwan Di Gunung Sindur ?

Dalam khotbah Dr Ws.Ongky bercerita ketika nabi Konzi di negeri Chou mengatakan tiga hal yakni 1.dipadatkan 2. dimakmurkan 3. diberi...

Read more

Pembukaan Tahun Persatuan di Keuskupan Agung Jakarta

08-01-2018 Hits:524 Berita Foto

Pembukaan Tahun Persatuan di Keuskupan Agung Jakarta

Gereja Keuskupan Agung Jakarta, menyelenggarakan pembukaan tahun Persatuan secara serentak diseluruh penggembalaan gereja - gereja se-Keuskupan Agung Jakarta pada hari...

Read more

Harmoni Hidup & Keseimbangan Bisnis, karya dari  DR. Drs. Ongky Setio Kuncono, SH, MM, MBA

 

Bisnis Yang Beriman & Beretika, karya dari  DR. Drs. Ongky Setio Kuncono, SH, MM, MBA

Gallery Download

Download Cahaya Setia 471-480

Silahkan Download Puisi ber-Gambar yang dapat dipakai untuk Profile Picture, Avatar, dll

Infografis & Slide

Foto Bersama di Khongcu Bio Denpasar

---------------------------

Foto Bersama Dispenkasi XXVII Bogor

 

Polling

Menurut Anda apa yang paling penting dilakukan saat Imlek ?

Who's Online

We have 56 guests and no members online

Kementrian Hukum & Hak Asasi Manusia
Hak Cipta Spoc Study Park Of Confucius No. 064687, Tanggal 25 Maret 2013

web development by harmonydesain.com